کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۷۸۹۳۳ ویدئو

پوشش پا در افراد دیابتی

پوشش پا و همینطور کفش مناسب در افراد دیابتی به جهت جلوگیری از ایجاد زخم در اندام های تحتانی آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. کلینیک زخم ترنم دارای بخش ارتوپد فنی بوده و کفش مناسب برای این افراد در آنجا طراحی می شود. پوشش پا در افراد دیابتی