کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۳۱۷۶۷ ویدئو

پیشروی ارتش سوریه ضد تروریست ها در شمال حماه و جنوب ادلب

تسلط ارتش سوریه بر خان شیخون به مثابه محاصره مساحت قابل توجهی در حومه شمالی حماه و آنچه مثلث مرگ نامیده می شود، است. با محاصره گروههای تروریستی در حومه شمالی حماه، راهی در برابر آنها جز مرگ یا فرار از منطقه با کمک ترکیه به سوی ادلب باقی نمی ماند. این مفهومش آزادسازی همه حومه شمال

تازه ترین ویدئوها