کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۵۲۱۵۰ ویدئو

شهادت نیروهای سوری با موشک ضد زره در جبهه تل ترعی در جنوب ادلب

با آزادسازی ادلب برگه برنده و عامل فشار ضد ارتش سوریه از دست گروههای مسلح و حامیان آنها خارج می شود. با آزادسازی ادلب، دولت سوریه به شرایط قبل از بحران باز می گردد و مفهومش این است که کسانی که جنگ علیه سوریه را به راه انداختند دست خالی باز خواهند گشت و دمشق پیروز از این جنگ خارج