کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۸۹۲۲۹ ویدئو

آتش توپخانه ارتش سوریه بر روی تروریست ها در مناطق کوهستانی لاذقیه

تروریست ها از مناطق کوهستانی لاذقیه گاه گاهی برای پرتاب راکت استفاده می کنندبه همین دلیل توپخانه ارتش سوریه مناطق احتمالی حضور تروریست ه