کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۴۱۳۱۰ ویدئو

دکتر زهرا شیرین - آیا در تصمیم گیری دچار مشکل هستید ؟

صحبت های دکتر زهرا شیرین درباره مشکل در تصمیم گیری دکتر زهرا شیرین - آیا در تصمیم گیری دچار مشکل هستید ؟