کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۸۱۰۲۴ ویدئو

حسام نواب صفوی با جشن بزرگ عید غدیر

بـا شکـوه ، زیبـــا ، حســـام نـــواب صفـــوی در جشـن عیـد سعیـد غدیـر خـم در کنـار امــام رضــــا (ع) ___ امرداد / 1398 حسام نواب صفوی با جشن بزرگ عید غدیر