کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۱۴۱۰۸ ویدئو

مثل مورچه ها زندگی کنید و به هر چی میخوای برسید!

مورچه با همه ی کوچیکیش فلسفه داره به چه بزرگی!اگه می خوای به هر آن چه که می خوای برسی بهتره کمی از مورچه زندگی کردن و فلسفه یاد بگیری!این ویدئوی خیلی مهم رو از دست ندید مثل مورچه ها زندگی کنید و به هر چی میخوای برسید!