کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۲۴۸۸۳ ویدئو

فرصت ها و چالش های بلاکچین ، رمز ارز ، ماینینگ

پذیرش، انتخاب ، تهدید ، فرصتبلاکچین ، رمز_ارز،ماینینگمصاحبه برنامه طلوع با آرمان پنج تن طوسی بنیان گزار و مدیر عامل :استارت آپ ویستوشرکت رایانش پردازش آرمان فرصت ها و چالش های بلاکچین ، رمز ارز ، ماینینگ