کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۲۲۶۰۲ ویدئو

تست هیسترزیس

ساخت دستگاه تست هیسترزیس جهت تست بازو های نگهدارنده کابل های خطوط فشار قوی...فرید رمضانی تست هیسترزیس