کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۲۲۰۱۱ ویدئو

نزدیک شدن به استاندار ها | گوگل پیکسل 3 | Google Pixel 3

سلام دوستان خوبم . Google Pixel 3 گوشی مورد بحث امروز ما هست. امنیت در کنار دستیار صوتی گوگل , طراحی و استایل جذاب همراه با سلفی های گروهی جذاب و شارژ دهی بی سیم . باگفتن هی گوگل (HEY GOOGLE) به دنیا هوشمند دسترسی داشته باشید . نزدیک شدن به استاندار ها | گوگل پیکسل 3 | Google Pi