کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۲۴۸۸۳ ویدئو

بومی سازی ترانسفورماتورهای توان بالا

شبکه خبر- 28 مرداد 98- 21:00 | بومی سازی ترانسفورماتورهای توان بالا با همت جوانان ایرانی. با تولید این ترانسفورماتورهای ایرانی، کشور از واردات این محصول مهم در صنعت برق بی نیاز شد. بومی سازی ترانسفورماتورهای توان بالا