کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۲۲۳۸۶ ویدئو

چشمه گیل آقاجی

در فاصله 60 کیلومتری از مرکز استان چهارمحال و بختیاری به شهر سودجان می رسیم شهر سودجان در بخش لاران شهرستان شهرکرد قرار دارددر روبه روی شه