کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۲۴۸۸۳ ویدئو

قسمت اول | مجموعه مستند آموزشی گل گردی | باغ گلپروران کیش | بخش دوم

این بخش از مستند گل گردی در جزیره زیبای کیش تصویربرداری شده در قسمت اول با گلخانه گلپروران آشنا شدیم، در این قسمت ادامه موضوع قبل رو به همر