کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۴۲۴۱۷ ویدئو

پل کشکان لرستان ذرهذره فرو میریزد و از بین میرود

بخشی از این پل هزارساله طی روزهای گذشته فروریخت. پل کشکان لرستان ذره ذره فرو می ریزد و از بین می رود. پل کشکان لرستان ذرهذره فرو میریزد و از بین میرود

تازه ترین ویدئوها

تو هم رو سقف راه برو
  • ۱۳۹۹/۰۴/۱۳
  • ۰۰:۰۴:۵۹

تو هم رو سقف راه برو

نشونه با صدای امیر آقاسی
  • ۱۳۹۹/۰۴/۱۳
  • ۰۰:۰۰:۵۹

نشونه با صدای امیر آقاسی