کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۱۵۰۲۸ ویدئو

سبک زندگی سالم و ناسالم

براساس داده های حاصله از جامع ترین مطالعه اپیدمیولوژیک جهانی که با مشارکت محققین ایران انجام شده است، در خصوص مهمترین علل مرگ و میر در ده سال گذشته و روند تغییرات هر یک از علل، می توان گفت: بیماری های قلبی و عروقی با 27 درصد افزایش، سکته مغزی با 19 درصد افزایش، آلزایمر با 103 درص

تازه ترین ویدئوها