کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۱۱۸۹۶ ویدئو

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح : فریب دعوت به مذاکره دشمن را هرگز نمی خوریم

یک ویدیو دیگر با عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح : فریب دعوت به مذاکره دشمن را هرگز نمی خوریم از اخبار تماشایی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح : فریب دعوت به مذاکره دشمن را هرگز نمی خوریم