کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۹۹۷۲۵ ویدئو

ژل رویال ژله رویال غذای ملکه زنبور عسل (دیجی عسلdigiasal)

ژل رویال یا ژله رویال یکی از تولیدات زنبور عسل است . ژل رویال یا غذای ملکه خوراک انحصاری ملکه زنبور عسل است در واقع ملکه زنبور عسل به جز ژله رویال غذای دیگری ندارد و شاید به خاطر همین غذای سلطنتی باشد که سالانه هزاران تخم می گذارد و بیست برابر زنبورهای دیگر عمر می کند. برای توضیحات بیشتر در مورد ژل رویال به آدرس زیر مراجعه نمایید:

خواص قیمت و خرید ژل رویال ژله رویال