کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۵۳۰۵۸ ویدئو

گلهای تماشایی با ضربات آکروباتیک

نگاهی به گلهای تماشایی که ستارگان فوتبال با ضربات آکروباتیک به ثمر رسانده اند.