کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۴۱۳۱۰ ویدئو

👈واکنش شیمیایی روغن سیلیکون در رنگ

روغن سیلیکون موجود در ویسکوزیته های مختلف هستند. مقادیر بسیار کمی از مایع به عنوان یک عامل کنترل فوم به ویژه در سیستم های غیر آبی موثر است. روغن های سیلیکون برای راحتی استفاده در اکثر ماشین های اتوماتیک و مبلمان استفاده می شود با براق بودن با حداقل فرسایش و فیلم مقاوم در برابر آب دائمی. روغن های سیلیکون جایگزین برای حلال های هیدروکربن برای تمیز کردن سطوح آلوده قبل از نقاشی یا پیوند هستند. آنها تمیز کننده های دقیق برای اجزای سیستم هدایت هوافضا هستند و دارای برنامه های کاربردی برای تمیز کردن لنزهای اپتیک و عینک های صنعتی هستند. آنها خشک می شوند و هیچ بقایای یا لکه ها رابجا نمیگذارند.

http://bit.ly/2HbDi4A