کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۵۳۰۵۸ ویدئو

آبشار جاذبه قسمت فصل دوم قسمت هفتم :: دوبله فارسی ::

دیپر و میبل دوقلوهایی هستند که برای گذراندن تعطیلات تابستان به محل زندگی عموی خود می روند که به آبشار جاذبه معروف است. دیپر پس از اینکه یک کتاب عجیب در جنگل پیدا می کند، با نیمه تاریک آبشار جاذبه آشنا می شود و شک می کند که ممکن است دوست میبل یک زامبی باشد. استن بچه ها را به ماهیگ