کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۵۳۰۵۸ ویدئو

فروش قوی ترین سم کشنده مار

سم دورکننده سوپر استپ دارای 3الی 4ماه ماندگاری بوده اگر این سم را بطور مستقیم در مکان های مورد نظر به کار ببرید آسیبی به محیط زیست انسانها