کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۱۲۱۸۹ ویدئو

حمله راکتی داعشی ها به لودر نیروهای عراقی | زنده ماندن معجزه آسای راننده

حمله راکتی داعشی ها به لودر نیروهای عراقی | زنده ماندن معجزه آسای راننده