کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۲۵۳۷۹ ویدئو

خاطره ای از ارادت اهل سنت سوریه به شهید مدافع حرم

سید مهدی موسوی از عناصر فرهنگی فعال در سوریه، در نشستی با عنوان مدافعان فرهنگی حرم خاطره ای از حضور در شهر حماه سوریه و ارادت مردم این شهر به شهید مدافع حرم ایرانی روایت کرد: خاطره ای از ارادت اهل سنت سوریه به شهید مدافع حرم