کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۵۰۵۷۹ ویدئو

زندگی در مریخ سیاره سرخ آری یا نه؟

مریخ تنها مکان در منظومه شمسی نیست که ممکن است حیات بیگانه در آن وجود داشته باشد.خوشبختانه مریخ تنها اولین قدم ما در جهان است. هنگامی که ما انگشتمان را به داخل منظومه شمسی حرکت دهیم بسیار راحت تر خواهد بود که به کمربند سیارکی و حتی فراتر از آن نیز برویم.