کل ویدئوها تاکنون: ۲۸۹۶۶۲۰ ویدئو

245 کشته و زخمی در انفجار خونین کابل

بر اثر انفجار در یک جشن عروسی در کابل پایتخت این کشور دستکم دویست و چهل و پنج نفر کشته یا زخمی شدند. 245 کشته و زخمی در انفجار خونین کابل