کل ویدئوها تاکنون: ۲۸۹۶۶۲۶ ویدئو

آتش گرفتن, تصادف شدید و انفجار تسلا مدل 3 در خیابانی در مسکو

ادامه مطلب را در بارانش نیوز بخوانید : https://baranesh.com/baraneshnews/?p=5046 آتش گرفتن, تصادف شدید و انفجار تسلا مدل 3 در خیابانی در مسکو