کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۱۱۸۹۵ ویدئو

طبیعت گرایی و روحهای محافظ

طبیعت گرایی و روحهای محافظ یا شمنیزیم چیست؟شمنیسم اولین و ابتدایی­ترین شکل شناخته شده­ی دینی است که در میان قبایل اولیه­ی انسانی شکل گرفته است. اعتقاد به جان گرایی و روح پنداری به عنوان نخستین باورهای جوامع انسانی، عامل شکل‌گیری آئین شمنیزم در مراحل بعدی شده است. در واقع شکل‌گیری این آیین را باید به دوره­ی شکارگری نسبت داد. توتم‌های حیوانی که مرکب شمن برای سفر به دنیای ارواح هستند و یا روح‌های حیوانی یاری‌رسان که در خدمت شمن قرار می‌گیرند، ارتباط انسان با جهان حیوانی را در این دوران تداعی می‌کنند.