کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۱۱۸۹۴ ویدئو

پودر شدن ناوچه ساعر اسرائیل توسط موشک کروز ایرانی

دو روز پیش حزب الله برای نخستین بار پس از گذشت 13 سال از جنگ 33 روزه، تصاویری از نحوه هدف قرار گرفتن ناوچه ساعر 5 اسرائیل منتشر کرد و در آن سلا