کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۷۹۶۱۹ ویدئو

انفجار کنترل شده خودرو انتحاری داعش توسط نیروهای عراقی

انفجار کنترل شده خودرو انتحاری داعش توسط نیروهای عراقی