کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۸۴۸۲۲ ویدئو

هدف قرار دادن تانک ارتش سوریه با موشک هدایت شونده در سکیک جنوب شرقی ادلب

هدف قرار دادن تانک ارتش سوریه با موشک هدایت شونده در سکیک جنوب شرقی ادلب