کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۵۹۰۲۸ ویدئو

ساختمان هایی که با درختان پوشیده شده

ساختمان هایی که با درختان پوشیده شدهمعماران ، مهندسان و توسعه دهندگان در حال ایجاد ساختارهایی بطور فزاینده ای سبزتر هستند - و این کار را به روشی واقعی تر از گذشته انجام می دهند. این چیزی است که وقتی درختان با ساختمانها روبرو می شوند ، اتفاق می افتد.

تازه ترین ویدئوها