کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۹۹۸۵۴ ویدئو

انقلابی در یادگیری زبان انگلیسی با دکتر امیر دانش زاده 13

جهت دریافت پکیج های آموزش زبان دکتر امیر دانش زاده و گرفتن برنامه الگوریتمی رایگان با شماره تلفن 09121238186دکتر امیر دانش زاده تماس حاصل فرمائید