کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۵۲۱۵۰ ویدئو

لایو گزارش بازدید پروژه ساختمان بتنی بلوار اندرزگو تهران | اجرای ساختمان بتنی

این ویدیو برگرفته از یکی از بازدیدهای من از پروژه های مختلف است. در این ویدیو به یک ساختمان بتنی که در بلوار اندرزگو تهران که در حال ساخت است سر زده و نکات طراحی و اجرایی آن را مورد بررسی قرار دادیم. لایو گزارش بازدید پروژه ساختمان بتنی بلوار اندرزگو تهران | اجرای ساختمان بتنی