کل ویدئوها تاکنون: ۲۸۹۶۶۲۰ ویدئو

انفجار محرکه اتمی در روسیه

انفجار محرکه اتمی (رآکتور بسیار کوچک هسته ای) موشک در نزدیکیسورودوینسک هسته ای روسیه انفجار محرکه اتمی در روسیه