کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۲۵۴۵۱ ویدئو

ساخت فلش USB با قابلیت انفجار

یک محقق امنیتی به نام مک گرووین اقدام به ساخت نوعی فلش USB کرده که بعد از اتصال به سیستم منفجر می شود