کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۵۰۴۱۹ ویدئو

کاروان نمادین حجه الوداع همراه با برنامه ی بازسازی واقعه ی غدیر خم1

به گزارش پیام نایین،کار وان نمادین حجه الوداع همراه با برنامه ی بازسازی واقعه ی غدیر خم پنجشنبه 98/05/24 برگزارشد این کاروان از روبروی مدرسه ی آیت ا... نایینی واقع در خیابان ولی عصر به سمت پارک غدیر وبه مناسبت # دهه امامت_ ولایت در پارک غدیر برگزارشد کاروان نمادین حجه الوداع همر