کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۲۳۰۵۹ ویدئو

رهایی نجفی از قصاص!

laquoمسعود استادraquo با انتشار پیامی در فضای مجازی از بخشش محمدعلی نجفی قاتل خواهرش میترا استاد خبر داده است