کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۷۸۷۶۴ ویدئو

گلها و لحظات حساس لیگ اروپا 2020-2019 - گل دوم کراسنودار به پورتو سلیمانوف

گلها و لحظات حساس لیگ اروپا 2020-2019 - گل دوم کراسنودار به پورتو سلیمانوف