کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۲۳۱۹۲ ویدئو

گلها و لحظات حساس لیگ اروپا 2020-2019 - گل اول پورتو به کراسنودار زی لوئیس

گلها و لحظات حساس لیگ اروپا 2020-2019 - گل اول پورتو به کراسنودار زی لوئیس