کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۹۳۸۲۸ ویدئو

توضیحات قاضی عسکر راجع به پذیرش مسئولیت فاجعه منا

توضیحات کامل نماینده پیشین ولی فقیه در امور حج و زیارت راجع به ادعای برادر شهید رکن آبادی در مورد پذیرش مسئولیت اتفاقات فاجعه منا توسط جمه