کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۹۳۹۰۹ ویدئو

پاسخ قاضی عسگر به ادعای برادر شهید رکن آبادی درباره فاجعه منا

قاضی عسگر ؛ سرپرست وقت حجاج ایرانی در زمان وقوع فاجعه منا: خیلی صریح می گویم که موضوع تعهد ایران و قبول تقصیر فاجعه منا خلاف واقع است./ اگر در سمت قبلی بودم همین امروز تفاهم نامه حج را منتشر می کردم. پاسخ قاضی عسگر به ادعای برادر شهید رکن آبادی درباره فاجعه منا