کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۹۳۷۸۱ ویدئو

Manual Muscle Testing

جهت ارزیابی قدرت عضلانی بدن با متد منوال ماسلتستینگ ، بسیار ساده و راحت ، امکان تنظیم مدت زمان ارزیابی ، واحد ارزیابی و ذخیره رکورد Manual Muscle Testing