کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۹۳۶۷۹ ویدئو

کلیپ وحشتناک حلزون زامبی !

این گونه عجیب حلزون از خودش چیزی تولید می کند تا پرندگان آن را بخورند و در داخل بدن پرنده رشد می کنه تا جایی که اون را نابود کنه!