کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۷۸۳۸۱ ویدئو

اشاره رهبر انقلاب به شرکت آمریکایی بلک واتر در پیام حج امسال

شرکت آمریکایی بلک واتر محور فعالیت های تروریسیتی آمریکا است