کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۱۲۵۸۹ ویدئو

پروژه بازسازی سردر عالی قاپو دروازه اردبیل

کلیپ پروژه بازسازی سردر عالی قاپو (دروازه) اردبیل روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل پروژه بازسازی سردر عالی قاپو دروازه اردبیل