کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۸۱۴۲۳ ویدئو

مدیتیشن برای ارتباط با پلدین ها

روش مراقبه ای ساده برای ارتباط با پلدین ها و دریافت پیامهای نورانیشان با ذکر کلمه ی "التار

تازه ترین ویدئوها