کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۹۰۶۶۴ ویدئو

از عملکرد وزارت نفت راضی هستم

علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس: مشکل قطع گاز شمال با 1000 میلیارد تومان اعتبار برطرف شد/ از عملکرد وزارت نفت راضی هستم از عملکرد وزارت نفت راضی هستم

تازه ترین ویدئوها