کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۸۹۴۱۹ ویدئو

سخنگوی وزارت امور خارجه

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به همتای آمریکایی خود که بیان داشت ترامپ همچنان منتظر تماس تلفنی مقامات ایران است : سخنگوی وزارت امور خارجه