کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۱۲۷۶۴ ویدئو

فیت 59 - بهترین بدنهای ایران در مسابقات کارگری

قسمت 59 فیت - این قسمت از برنامه به مسابقات کارگری پرداخته بدلیل اهمیت و بالا بودن سطح مسابقات و تعدد قهرمانان نامی .هفته بعد ادامه گزارش از نمایشگاه تقدیم شما خواهد شدتهیه کننده : نیما جعفرپور با مشارکت سایت بزرگ آپارات