کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۲۵۲۹۵ ویدئو

پاسخ ظریف به پیشنهاد سناتور آمریکایی برای حضور در کاخ سفید

محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران توضیحاتی درباره پیشنهاد سناتور آمریکایی برای حضور در کاخ سفید داد. پاسخ ظریف به پیشنهاد سناتور آمریکایی برای حضور در کاخ سفید